Forside

Projekt Arbejdsskadesystem

Institut for Psykologi, København Universitet

 

 

 

Projekt Arbejdsskadesystem

 

Formålet er at undersøge om anmeldelsen af en arbejdsrelateret lidelse

i arbejdsskadesystemet påvirker den anmeldte medarbejders helbred og arbejdsmarkedstilknytning

 

Projektet har særligt fokus på anmeldte psykiske lidelser og undersøger grupperne

 

 • Anmeldte psykiske lidelser
 • Uanmeldte arbejdsrelateredepsykiske lidelser
 • Anmeldte rygsygdomme
 • Anmeldte hudsygdomme

 

Projektet er opstartet pr. 1. september 2013 og forventes afsluttet i slutningen af 2016

 

Projektet gennemføres på Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 

Der samarbejdes med:

 

 • Arbejds- & Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
 • Arbejdsskadestyrelsen
 • Arbejdstilsynet

Arbejdsmedicinsk klinik/afdeling:

 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
 • Køge Sygehus
 • Nykøbing F. Sygehus
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Herning
 • Slagelse Sygehus
 • Vestjysk Sygehus

 

Derudover bidrager arbejdsmarkedets parter, flere kommuner

og en række eksperter med viden til projektet.

 

 

Forskningsprojektet er finansieret af

Arbejdsmiljø Forskningsfonden